All deleted tweets from politicians

RT @devoscarl: Zal de formatie niet bespoedigen: Vlamingen betalen 6,4 miljard aan Wallonië | De Tijd tijd.be/politiek-econo…

RT @GeertBourgeois: ‘Wallonië blijft alleen overeind dankzij geldstromen uit Europa en Vlaanderen’ zegt Philippe Destatte, ex-kabinetschef…

RT @GeertBourgeois: ‘Wallonië blijft alleen overeind dankzij geldstromen uit Europa en Vlaanderen’ zegt Philippe Destatte, ex-kabinetschef…

Ben Weyts (belgium) retweeted @martseyn :

RT @martseyn: De Vlaamse gele kleur kunnen uitdragen, ook in Wallonië, is voor de n-va en @BenWeyts deze keer belangrijker dan de klassieke…

RT @chris_krast: @peter_persyn @markdemesmaeker @KarlVanlouwe Wat doet Wallonië eigenlijk anders dan haar soevereiniteit uitvoeren?