All deleted tweets from politicians

Kent Ekeroth (sweden) tweeted :

Media är roliga. Skriver om "SD:s ras". Hittills i feb ligger vi på 21,4%. Rekordmånaden (jan 2016)? 21,5%.