All deleted tweets from politicians

Wouter Beke (belgium) tweeted :

Onderzoek van Zorginspectie bevestigt dat woonzorgcentra hun uiterste best doen om in te zetten op infectiepreventie. Als reactie op de huidige pandemie zullen we hier dan ook nog meer in investeren. Inzetten op preventie is immers onze eerste verdedigingslijn tegen infecties.