All deleted tweets from politicians

RT @vogelnieuws: De kwaliteit van de beschermde natuurgebieden in Nederland moet omhoog. Daarvoor gaan vijf provincies, twee ministeries, verschillende natuur- en landbouworganisaties en de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel samenwerken. Ook wij doen mee! vogelbescherming.nl/actueel/berich…