All deleted tweets from politicians

Met mijn amendement voor het decreet lokaal bestuur worden de directiecomités bij gemeentelijke samenwerkingsverbanden afgeschaft. De raad van bestuur kan dat ook. Minder structuren = minder mandaten = beter bestuur n-va.be/persbericht/de…