All deleted tweets from politicians

Tijdens de coronacommissie bleek dat het collectief overlegorgaan weinig ondersteuning kreeg om mee beslissingen te nemen over de heropstart na de lockdown en de bezoekregeling. Ik pleit dan ook om vormingen te organiseren het collectief overlegorgaan. bit.ly/2RwWcra https://t.co/KAgpJglvao