All deleted tweets from politicians

@MathiasB9 Niet liegen, dat is helemaal niet wat ik vind. Ik pleit voor nieuwste generatie kernenergie en investeringen in waterstof (batterijen), thoriumen en kernfusie = zelfvoorziening.