All deleted tweets from politicians

"Bovendien is 'halal' een fundamenteel onderdeel van de totalitaire, inhumane sharia die volgens het Mensenrechtenhof in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens."